wat zijn redactiesommen

Wat Zijn Redactiesommen? Een Duidelijke Gids voor Ouders

Beste ouders,

Veel kinderen hebben vragen over redactiesommen omdat deze, voor sommige kinderen, moeilijk zijn op te lossen. Veel ouders hebben dan ook de vraag wat redactiesommen precies zijn en hoe je deze moet oplossen. Geen zorgen! Wij gaan je daarbij helpen.

We gaan je uitleggen wat redactiesommen zijn en geven je daar een voorbeeld van. Redactiesommen zijn sommen die je in het dagelijks leven tegen zou kunnen komen. Het is een som verpakt in een verhaal.

Wat Zijn Redactiesommen?

Redactiesommen zijn niet zomaar rekensommen zoals 2 + 2 = 4. Ze zijn meer als puzzels die rekenen en taal combineren. In een redactiesom krijgt je kind een verhaal of een situatie voorgeschoteld, waarin getallen en sleutelwoorden staan.

Jouw kind moet met deze informatie de juiste gegevens en manier vinden om de som uit te rekenen. We noemen ze soms ook wel ‘verhaaltjessommen’. Het kan zijn dat in deze verhaaltjessommen gegevens staan die het kind niet nodig heeft voor de som, en dat kan het ook lastig maken. Daar komt dus ook een stukje begrijpend lezen bij kijken, die wij hierbij ook gaan oefenen.

Waarom Zijn Redactiesommen Belangrijk?

Misschien vraag je je af waarom redactiesommen überhaupt belangrijk zijn. Het is omdat ze je kind helpen rekenen toe te passen, in dagelijkse situaties.

Stel je voor dat jouw kind boodschappen moet doen, een derde van een pizza moeten delen, of iets moeten meten. Redactiesommen leren hen dan hoe ze deze situaties kunnen begrijpen en oplossen met behulp van rekenen.

Maar er is meer! Redactiesommen helpen ook bij taalvaardigheid. Je kind moet het verhaal begrijpen, de belangrijke informatie eruit halen en hun antwoord duidelijk formuleren. Ook daar wordt aandacht aan besteed.

Een Voorbeeld van een Redactiesom

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van een redactiesom om het echt duidelijk te maken.

Voorbeeld:

Stel je voor dat je in een bakkerij bent. Je wilt zo veel mogelijk brood kopen. Het brood kost € 2 per stuk. Je hebt € 10 in je portemonnee. Hoeveel broden kun je kopen? Hoeveel geld hou je over?

Hier hebben we een kleine verhaaltjessom over een bakkerij en geld. Je moet nu uitrekenen hoeveel broden je kunt kopen en hoeveel geld je na het kopen van het brood, eventueel overhoudt.

Hoe Kan Je Dit Samen Met Jouw Kind Oplossen?

 1. Lees samen
  Begin met het samen lezen van het verhaal. Zorg ervoor dat je kind het begrijpt. Als er moeilijke woorden zijn, leg ze dan uit.
 2. Zoek de sleutelwoorden en andere belangrijke informatie
  Vraag je kind om de belangrijke informatie op te schrijven. In dit geval is belangrijke informatie dat het brood € 2 kost en dat je € 10 hebt. Het woord ‘overhouden’ geeft aan dat er getallen moeten worden afgetrokken van elkaar.
 3. Stel Vragen
  Vraag je kind: “Wat moeten we vinden?” Het antwoord is het aantal broden dat je kunt kopen en hoeveel geld je overhoudt. Vraag dan: “Welke getallen hebben we nodig om dat te berekenen?” We hebben de prijs van het brood en het geld dat je hebt nodig.
 4. Maak een plan
  Bedenk samen een plan. Eerst kun je berekenen hoeveel broden je kunt kopen. Dat doe je door het geld dat je hebt (€ 10) te delen door de prijs van een brood (€ 2). Dus, € 10 / € 2 = 5 broden. Dat betekent dat je 5 broden kunt kopen. Daarna kun je berekenen hoeveel geld je overhoudt. Dat doe je door het aantal broden (5) te vermenigvuldigen met de prijs per brood (€ 2). Dus, 5 broden x € 2 = € 10. Dat betekent dat je na het kopen van 5 broden geen geld meer overhoudt.
 5. Los De Som Op
  Nu voer je de berekeningen uit. Eerst bereken je hoeveel broden je kunt kopen: € 10 / € 2 = 5 broden. Daarna bereken je hoeveel geld je overhoudt: 5 broden x € 2 = € 10.
 6. Controleer Het Antwoord
  Controleer of het antwoord logisch is. In dit geval is het logisch dat je 5 broden kunt kopen voor € 10, en als je 5 broden koopt, blijft er geen geld over.
 7. Praat Over Het Antwoord
  Bespreek met je kind waarom ze dat antwoord hebben gekozen en of het past bij het verhaal.

En dat is het! Je hebt samen een redactiesom opgelost.

Andere redactie sommen als voorbeeld staan hieronder:

Stel je voor dat je aan het koken bent en een recept volgt. Het recept zegt dat je 3 eieren nodig hebt, maar je hebt alleen een doos met 12 eieren. Hoeveel eieren blijven er over na het koken? Dit is eigenlijk een redactiesom. Je moet nadenken over hoeveel eieren je gebruikt (3) en hoeveel er nog over zijn (12 – 3 = 9).

En wat als je op de markt bent en je wilt veel tomaten kopen? Ze kosten € 2,55 per kilo, en je hebt € 6,15 om uit te geven. Hoeveel kilo tomaten kun je kopen en wanneer je nog geld overhoudt, kun je daarvan dan nog een 500 gram tomaten kunnen kopen?

Dit is ook een redactiesom waarbij je rekenen gebruikt in het dagelijks leven.

Tips Voor Ouders

Hier zijn enkele tips om je kind te helpen met redactiesommen:

wat zijn redactiesommen

1. Geduld

Sommige redactiesommen kunnen lastig zijn. Heb geduld en moedig je kind aan om niet op te geven.

2. Positieve Houding

Laat zien dat je enthousiast bent over leren. Als je kind ziet dat je positief bent, zullen ze dat ook zijn.

3. Realistische Verwachtingen

Wees realistisch in je verwachtingen. Niet alle redactiesommen zullen meteen lukken, en dat is oké.

4. Samenwerken

Als je kind problemen heeft met redactiesommen, overweeg dan om hulp te zoeken bij de leerkracht of bezoek een onlineprogramma zoals cijferplein.nl, die met leerkrachten werkt die online les geven in redactiesommen.

Conclusie

Laten we de belangrijkste punten nog eens samenvatten. Redactiesommen zijn een speciaal soort reken oefeningen waarbij je kind een verhaal of situatie krijgt waarbij ze moeten nadenken en berekeningen maken om het juiste antwoord te vinden. Dit helpt hen niet alleen bij het begrijpen van rekenen, maar ook bij het toepassen ervan in alledaagse situaties.

Als ouder kun je je kind helpen bij het oplossen van redactiesommen door samen te lezen, belangrijke informatie te identificeren, vragen te stellen, een plan te maken, de som op te lossen, het antwoord te controleren en te praten over het proces.

Geduld, een positieve houding en realistische verwachtingen zijn ook van groot belang bij het ondersteunen van je kind.

Redactiesommen komen overal in het dagelijks leven voor, zoals bij koken, boodschappen doen, en reistijden uitrekenen. Ze leren kinderen rekenen in de echte wereld toe te passen, wat een waardevolle vaardigheid is voor hun toekomst.

Met de juiste begeleiding kunnen je kinderen hun rekenkundige vaardigheden verbeteren en zelfverzekerd redactiesommen aanpakken. Blijf betrokken bij hun leerproces en moedig ze aan om te blijven oefenen. Samen kunnen jullie de wereld van redactiesommen veroveren!

Heb je hulp nodig, klop dan eens aan bij Cijferplein en vraag informatie over de hulp die we kunnen bieden bij redactiesommen.