stappenplan redactiesommen

Stappenplan voor het Uitrekenen van Redactiesommen: Stap-voor-Stap Gids

Redactiesommen kunnen voor veel leerlingen een bron van frustratie zijn. Het lijkt soms alsof ze een ondoordringbaar mysterie vormen. Maar met de juiste aanpak en een duidelijk stappenplan kunnen zelfs de lastigste redactiesommen worden opgelost.

In dit artikel ga ik dieper in op de vijf essentiële stappen om redactiesommen op te lossen. We zullen elk van deze stappen uitgebreid bespreken en voorzien van handige tips en adviezen.

Stap 1: Lees de Som

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het lezen van de som is de allereerste en misschien wel de belangrijkste stap bij het oplossen van redactiesommen. Hier zijn enkele tips voor een effectieve leesstrategie:

 • Lees de hele som zorgvuldig door zonder meteen te proberen deze op te lossen. Neem de tijd om de tekst te begrijpen.
 • Identificeer de vraag die wordt gesteld. Wat wordt er van je verwacht? Moet je iets berekenen, vergelijken of vinden?
 • Let op belangrijke woorden zoals “meer,” “minder,” “totaal,” “verschil,” en “samen.” Deze woorden geven aan welke bewerking je moet uitvoeren.
 • Markeer eventuele aanvullende informatie die je later nodig hebt om de som op te lossen.

Stap 2: Haal de Steekwoorden uit de Tekst

Nu je de som hebt gelezen, is het tijd om de steekwoorden eruit te halen. Deze steekwoorden zullen je leiden naar de juiste wiskundige bewerkingen. Hier zijn enkele voorbeelden van steekwoorden en hun betekenis:

 • “Meer” betekent vaak optellen of vermenigvuldigen.
 • “Minder” wijst meestal op aftrekken of delen.
 • “Totaal” geeft aan dat je moet optellen.
 • “Verschil” betekent dat je moet aftrekken.
 • “Samen” betekent ook optellen.

Het identificeren van deze steekwoorden helpt je om de juiste bewerkingen te kiezen om de som op te lossen.

Onderstaand een afbeelding met een samenvatting van steekwoorden per bewerking. Let wel op, dit zijn niet alle steekwoorden, er zijn er veel meer. Dit is afhankelijk van de omschrijving van de som.

stappenplan redactiesommen

Stap 3: Haal de Getallen uit de Tekst die Nodig Zijn

Nu je de steekwoorden hebt geïdentificeerd, is het tijd om de relevante getallen uit de tekst te halen. Let op de eenheden, zoals euro’s, kilo’s, kilometers, enzovoort. Het is belangrijk om te weten welke getallen je moet gebruiken in je berekeningen en welke getallen alleen ter referentie worden gegeven.

Stap 4: Reken de Som Uit

Dit is het gedeelte waar je de rekenkundige bewerkingen daadwerkelijk gaat uitvoeren. Afhankelijk van de steekwoorden en de getallen die zijn geïdentificeerd, voer je de passende berekeningen uit. Hier zijn enkele tips:

 • Schrijf de berekeningen op, zodat je niets vergeet.
 • Gebruik de juiste volgorde van bewerkingen
  • Haakjes oplossen
  • Vermenigvuldigen en delen (van links naar rechts)
  • Optellen en aftrekken (van links naar rechts)
 • Wees voorzichtig met eenheden (staat alles in de juiste eenheid?) en zorg ervoor dat je het juiste antwoord met de juiste eenheid geeft.

Stap 5: Kijk de Som Na

De laatste stap is cruciaal om ervoor te zorgen dat het antwoord correct is. Neem de tijd om de bewerking werk te controleren en te verifiëren of aan alle eisen van de som is voldaan. Hier zijn enkele controlepunten:

 • Lees de vraag opnieuw om er zeker van te zijn dat je de juiste vraag hebt beantwoord.
 • Controleer je berekeningen om eventuele rekenfouten te corrigeren.
 • Ga na of je alle relevante eenheden hebt meegenomen in je antwoord.
 • Denk logisch na: Is het antwoord redelijk? Past het bij de context van de som?

Voorbeeld van een Redactiesom

Laten we een voorbeeld van een redactiesom gebruiken om de bovenstaande stappen in de praktijk te brengen.

Voorbeeldsom: Anna heeft 5 appels. Ze geeft er 2 aan haar vriendin Lisa. Hoeveel appels heeft Anna nu over?

 • Stap 1: Lees de Som
  Lees de som zorgvuldig. De vraag is: “Hoeveel appels heeft Anna nu over?”
 • Stap 2: Haal de steekwoorden uit de Tekst
  Steekwoorden zijn “heeft,” “over,” en “nu.” Dit wijst op de bewerking van de som aftrekken.
 • Stap 3: Haal de Getallen uit de Tekst die Nodig Zijn
  De nodige getallen zijn 5 (aantal appels) en 2 (appels gegeven aan Lisa).
 • Stap 4: Reken de Som Uit
  5 (aantal appels) – 2 (appels gegeven aan Lisa) = 3 appels
 • Stap 5: Kijk de Som Na
  We hebben de vraag beantwoord door te berekenen hoeveel appels Anna na het geven van 2 appels aan Lisa overhoudt. Het antwoord is 3 appels, wat logisch lijkt gezien de situatie.

Tips en Adviezen

Hier zijn enkele aanvullende tips en adviezen om je te helpen bij het oplossen van redactiesommen:

 1. Oefen regelmatig
  Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt in het oplossen van redactiesommen. Vraag je docent om extra oefenmateriaal.
 2. Lees de som meerdere keren
  Soms kan het helpen om de som meerdere keren te lezen om er zeker van te zijn dat je alle belangrijke informatie hebt opgemerkt.
 3. Gebruik tekeningen of diagrammen
  Voor complexere problemen kunnen tekeningen of diagrammen helpen om de situatie visueel voor te stellen.
 4. Werk rustig en gestructureerd
  Neem de tijd om elke stap zorgvuldig uit te voeren. Haastige fouten kunnen worden vermeden door methodisch te werk te gaan.
 5. Wees geduldig
  Het oplossen van redactiesommen kan soms wat tijd kosten. Geef niet op en blijf proberen.

Wil je jouw kind voorbereiden op de Doorstroomtoets Rekenen, kijk dan is naar het Programma “RekenTalent” op Cijferplein.nl.

Conclusie

Het oplossen van redactiesommen hoeft niet ontmoedigend te zijn. Met de juiste aanpak en een duidelijk stappenplan kunnen zelfs de moeilijkste redactiesommen worden opgelost.

Door de som zorgvuldig te lezen, de steekwoorden te identificeren, de relevante getallen te vinden, de berekeningen correct uit te voeren en tenslotte je werk te controleren, kun je systematisch en succesvol redactiesommen oplossen.

Blijf oefenen en wees geduldig, en je zult merken dat je steeds beter wordt in het oplossen van deze uitdagende wiskundige puzzels.