sleutelwoorden verhaaltjessommen

Sleutelwoorden voor Succesvolle Verhaaltjessommen!

Redactiesommen, ook wel bekend als verhaaltjessommen, zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Ze helpen leerlingen niet alleen bij het begrijpen van rekenkundige opdrachten, maar ook bij het toepassen van de verhaaltjessommen in alledaagse situaties.

Het begrijpen van sleutelwoorden in verhaaltjessommen is erg belangrijk om de opgave goed op te kunnen lossen.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op sleutelwoorden, wat ze betekenen voor verhaaltjessommen en hoe je ze kunt herkennen. We geven er tal van voorbeelden van.

Sleutelwoorden: De Basis van Verhaaltjessommen

Sleutelwoorden zijn specifieke termen of uitdrukkingen in een verhaaltjessom die aangeven welke rekenkundige bewerking moet worden toegepast om de opgave op te lossen.

Het herkennen en begrijpen van deze sleutelwoorden is erg belangrijk om de som op de juiste manier te benaderen en het gewenste resultaat te behalen.

Het Belang van Sleutelwoorden

Waarom zijn sleutelwoorden belangrijk in verhaaltjessommen? Hier zijn enkele redenen:

 • Leidraad voor oplossing
  Sleutelwoorden fungeren als een leidraad voor leerlingen. Ze geven aan welke rekenkundige bewerkingen moeten worden toegepast, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen.
 • Verbinding met de praktijk
  Verhaaltjessommen bootsten alledaagse situaties na. Sleutelwoorden zorgen ervoor dat de vraag in de som op de juiste manier wordt begrepen en uitgerekend.
 • Foutpreventie
  Het herkennen van sleutelwoorden helpt bij het verminderen van fouten bij het oplossen van verhaaltjessommen. Leerlingen zullen minder snel verkeerde bewerkingen toepassen als ze goed op de sleutelwoorden letten.

Herkennen van Sleutelwoorden

Sleutelwoorden kunnen variëren, afhankelijk van het soort bewerking dat in de opgave wordt vereist. Hier zijn enkele veelvoorkomende sleutelwoorden en hun betekenis:

 • Optellen (+)
  Sleutelwoorden die verwijzen naar optellen zijn onder andere: samen, totaal, verhoogd met, meer dan en in totaal.
  Voorbeeld: “Een doos bevat 8 rode appels en 5 groene appels. Hoeveel appels zijn er in totaal?”
 • Aftrekken (-)
  Sleutelwoorden die verwijzen naar aftrekken zijn onder andere: verschil, minder dan, verminderd, met en overblijft.
  Voorbeeld: “Er waren 12 chocoladerepen in een doos. Nadat Tim er 5 had gepakt, hoeveel chocoladerepen zijn er nog over?”
 • Vermenigvuldigen (×)
  Sleutelwoorden die verwijzen naar vermenigvuldigen zijn onder andere: keer, vermenigvuldigd met en maal.
  Voorbeeld: “Ieder pakket bevat 6 flessen water. Als er 9 pakketten zijn, hoeveel flessen water zijn er in totaal?”
 • Delen (/)
  Sleutelwoorden die verwijzen naar delen zijn onder andere: deel, verdeeld door en per.
  Voorbeeld: “Een cake is in 8 gelijke stukken verdeeld. Als 4 stukken zijn opgegeten, hoeveel stukken zijn er nog over?”
 • Onbekende (variabele)
  In sommige verhaaltjessommen wordt geen specifieke bewerking aangegeven, maar moet je een variabele vinden die je moet oplossen. Sleutelwoorden die duiden op een onbekende variabele zijn onder andere: x, onbekende, onbekend getal, enzovoort.
  Voorbeeld: “Een winkel verkoopt T-shirts voor € 15 elk. Als iemand x T-shirts koopt en € 90 betaalt, wat is de waarde van x?”

Voorbeelden van Sleutelwoorden in Verhaaltjessommen

Hier zijn meer voorbeelden van verhaaltjessommen met bijbehorende sleutelwoorden:

sleutelwoorden verhaaltjessommen

Optellen:

 1. “Lisa heeft 7 rode ballonnen en 4 blauwe ballonnen. Hoeveel ballonnen heeft ze in totaal?” Sleutelwoord: in totaal

Aftrekken:

 1. “Een doos bevat 20 potloden. Tom heeft er 8 gebruikt. Hoeveel potloden zijn er nog over?” Sleutelwoord: nog over

Vermenigvuldigen:

 1. “Een doos bevat 5 pakken kaarten, elk pak heeft 12 kaarten. Hoeveel kaarten zijn er in totaal?” Sleutelwoord: in totaal

Delen:

 1. “Een zak snoep bevat 30 snoepjes. Als je ze gelijk wilt verdelen onder 5 vrienden, hoeveel snoepjes krijgt ieder?” Sleutelwoord: verdelen

Het herkennen van deze sleutelwoorden helpt leerlingen bij het bepalen van de juiste bewerking om de som op te lossen.

Tips voor het Oplossen van Verhaaltjessommen

Naast het herkennen van sleutelwoorden, zijn hier enkele nuttige tips voor het oplossen van verhaaltjessommen:

 • Lees de opgave zorgvuldig
  Zorgvuldig lezen van de opgave is belangrijk om te snappen wat er staat en wat de vraag is en daarbij de benodigde bewerkingen te begrijpen.
 • Teken een diagram of maak een schets
  Voor complexe opgaven kan het nuttig zijn om een tekening te maken om de situatie duidelijker te maken en beter te begrijpen.
 • Stapsgewijze benadering
  Deel de opgave op in eenvoudige stappen, los elk deel afzonderlijk op en combineer de resultaten om het definitieve antwoord te vinden.
 • Controleer het antwoord
  Als je een antwoord hebt gevonden, controleer dan of het logisch is binnen het verhaal van de opgave.
 • Oefening baart kunst
  Oefen regelmatig met verhaaltjessommen om vertrouwd te raken met verschillende soorten sleutelwoorden en situaties.

Belangrijke Informatie voor Redactiesommen

Naast het begrijpen van sleutelwoorden is er nog andere belangrijke informatie die van belang is voor het oplossen van redactiesommen:

 • Eenheden
  Let op de eenheden (bij breuken) die in de opgave worden gebruikt. Zorg ervoor dat je de eenheden hetzelfde (gelijkmatig) maakt in je berekeningen.
 • Context
  Begrijp de context van de opgave. Soms kunnen er aanvullende gegevens worden gegeven die van invloed zijn op de oplossing. Soms staat er ook informatie die niets met de berekening te maken hebben. Dus snap wat je leest.
 • Realistische antwoorden
  De antwoorden op verhaaltjessommen moeten in overeenstemming zijn met de echte wereld. Bijvoorbeeld, als je het aantal appels in een doos berekent, kan het antwoord niet negatief zijn, dus niet minder dat 0 stuks.

Conclusie

Sleutelwoorden vormen de hoeksteen van het oplossen van verhaaltjessommen. Ze bieden waardevolle aanwijzingen over rekenkundige bewerkingen die moeten worden toegepast en helpen leerlingen de sommen te begrijpen in praktische situaties.

Het herkennen van sleutelwoorden is een belangrijke vaardigheid voor iedereen die verhaaltjessommen wil oplossen en zijn of haar rekentalent wil ontwikkelen.

Door middel van oefening kunnen leerlingen hun vaardigheden in het oplossen van redactiesommen verbeteren en met succes de uitdagingen van de verhaaltjessommen aangaan.