help jouw kind met redactiesommen

Hulp bij Redactiesommen; Gids voor Ouders!

Als ouder wil je natuurlijk graag dat je kind het goed doet op school. Een van de uitdagingen waar kinderen vaak mee te maken krijgen, zijn redactiesommen. Deze rekenkundige probleemsommen kunnen behoorlijk lastig zijn, vooral als je kind moeite heeft met rekenen en/of lezen.

Hoe help je jouw kind met redactiesommen? Ga samen in een rustige omgeving zitten en lees samen de redactiesom. Vraag jouw kind welke sleutelwoorden er in een verhaaltjessom zitten en welke som er moet worden uitgerekend. Laat jouw kind opschrijven wat belangrijk is en reken de som uit. Laat het kind de som nog eens nakijken.

In deze blog gaan we bespreken hoe ouders hun kinderen kunnen ondersteunen zonder in de rol van leraar te schieten. Wel is het belangrijk dat je zelf ook weet hoe je deze sommen op moet lossen met de methode die op school wordt gebruikt.

Waarom zijn redactiesommen moeilijk voor kinderen?

Voordat we in de tips duiken, is het belangrijk om te begrijpen waarom redactiesommen voor veel kinderen moeilijk zijn. Redactiesommen zijn rekenkundige vraagstukken die in de vorm van een verhaaltje worden gepresenteerd.

Kinderen moeten niet alleen de juiste rekenkundige bewerking uitvoeren, maar ook de informatie in het verhaaltje goed kunnen begrijpen. Dit kan lastig zijn om verschillende redenen:

 1. Taalbarrières
  Sommige kinderen hebben moeite met het begrijpen van de woorden in het verhaal, of als Nederlands niet hun moedertaal is.
 2. Abstract denken
  Redactiesommen vereisen vaak abstract denken, waarbij kinderen informatie uit een verhaal kunnen halen en deze moeten vertalen naar een som.
 3. Focusproblemen
  Kinderen kunnen snel afgeleid raken tijdens het lezen van een verhaaltje en vergeten wat ze aan het doen waren of de vraag vergeten.
 4. Faalangst
  Als een kind al eens moeite heeft gehad met redactiesommen, en de resultaten lager waren dan hij of zij verwachtte, dan kan hij of zij angstiger worden om eraan te werken.
 5. Gebrek aan zelfvertrouwen
  Sommige kinderen hebben weinig vertrouwen in hun eigen rekenvaardigheden, wat het oplossen van redactiesommen bemoeilijkt.

Nu we begrijpen waarom redactiesommen moeilijk kunnen zijn voor kinderen, gaan we eens bekijken hoe jullie als ouders of verzorgers, kunnen helpen,

zonder de rol van de leraar over te nemen.

Tips voor ouders om te helpen met redactiesommen

Je wilt het kind te allen tijde ondersteunen bij dingen die zij moeilijk vinden zoals bij redactiesommen. Wat kan je dan als ouder het beste doen:

help jouw kind met redactiesommen
 1. Bied emotionele steun
  Het is belangrijk dat je kind weet dat je er voor hem of haar bent, ongeacht hoe moeilijk de redactiesommen lijken. Moedig je kind aan en benadruk dat fouten maken oké is, omdat we allemaal leren van onze fouten.
 2. Zorg voor een rustige omgeving
  Creëer een rustige en comfortabele plek waar je kind kan werken aan redactiesommen zonder afleiding.
 3. Lees samen
  Neem de tijd om het verhaaltje samen met je kind te lezen voordat je begint met rekenen. Vraag je kind om de belangrijkste informatie op te schrijven, zoals getallen en relevante details.
 4. Gebruik visuele hulpmiddelen
  Teken indien nodig diagrammen of grafieken om het probleem visueel voor te stellen. Dit kan helpen om bijvoorbeeld abstracte figuren duidelijk te maken.
 5. Realistische verwachtingen
  Wees realistisch over wat je kind kan bereiken. Verwacht niet dat hij of zij alle redactiesommen meteen begrijpt. Het kost tijd om deze vaardigheid te ontwikkelen.
 6. Oefening baart kunst
  Moedig je kind aan om regelmatig te oefenen met redactiesommen. Je kunt online oefenmateriaal vinden of gebruikmaken van oefenboeken.
 7. Stel vragen
  Stel open vragen om je kind te helpen nadenken over het probleem. Vraag bijvoorbeeld: “Hoe denk je dat we dit probleem kunnen oplossen?” Dit stimuleert kritisch denken.
 8. Positieve feedback
  Geef je kind positieve feedback wanneer hij of zij vooruitgang boekt. Benadruk de inspanningen en het doorzettingsvermogen.
 9. Geef ruimte voor vragen
  Laat je kind weten dat het altijd vragen kan stellen als iets niet duidelijk is. Geef geduldig antwoord zonder druk uit te oefenen.
 10. Wees geduldig
  Onthoud dat niet alle kinderen op hetzelfde tempo leren. Wees geduldig en respecteer het tempo van je kind.
 11. Herken verschillende soorten redactiesommen
  Redactiesommen kunnen variëren in complexiteit. Help je kind begrijpen dat er verschillende soorten problemen zijn, van eenvoudige optellingen tot meer ingewikkelde vraagstukken met meerdere stappen.
 12. Deel je eigen ervaringen
  Vertel je kind over situaties waarin je rekenen in het dagelijks leven hebt gebruikt. Dit kan helpen om de relevantie van rekenen te begrijpen.
 13. Zoek professionele hulp indien nodig
  Als je merkt dat je kind voortdurend worstelt met redactiesommen, overweeg dan om professionele hulp in te schakelen, zoals een training van redactiesommen, online, van een leraar. Dit kan bij Cijferplein.nl bijvoorbeeld, via het programma “RekenTalent”.

Advies aan ouders

Het belangrijkste advies aan ouders is om geduldig en ondersteunend te zijn. Redactiesommen kunnen frustrerend zijn, maar het is cruciaal dat je kind weet dat je er altijd voor hem of haar bent, wat ook de resultaten (zullen) zijn.

Wees een positief rolmodel als het gaat om het omgaan met uitdagingen en het tonen van doorzettingsvermogen. Moedig je kind aan om niet op te geven, zelfs als het moeilijk wordt.

Vertel jouw kind vooral ook wat het heeft geleerd en/of goed heeft gedaan. Er is altijd wel een complimentje te geven over vooruitgang; concentratie, het vinden van sleutelwoorden, juiste antwoorden, en ga zo maar door.

Conclusie

Redactiesommen kunnen voor kinderen een echte uitdaging zijn, maar ouders kunnen een waardevolle rol spelen bij het helpen van hun kinderen zonder in de rol van leraar te schieten.

Een kind voelt zich gesteund door ouders die zich inleven in het kind, steun bieden wanneer het moeilijk wordt en complimenten geven wanneer het goed gaat.

Ouders moeten de methode van rekenen kennen die school hun kind aanbiedt, zodat zij op de juiste manier kunnen helpen.

Je kunt online professionele hulp inschakelen bij Cijferplein, wanneer er geen mogelijkheid is om jouw kind te begeleiden. Daarbij kan Cijferplein wel die leerkracht zijn om jouw kind alles uit te leggen over het maken van redactiesommen.